Malackasundet.

 

 

Ariel IV 2000-11-26

 

Resebrev125: Malackasundet

Hela familjen hoppade av glädje runt en telefonkiosk i Port Kelang. Vi kunde nästan inte tro att det var sant. Segelmakaren hade lovat skicka oss ett nytt försegel till Thailand innan jul. Nu linkar vi sakta norrut med vår tunna lilla passadvindsgenua som försegel. åtminstone seglar vi. åskväder och stiltjebälten har givit plats för den första känningen av efterlängtad stabil nordostmonsun. Fortfarande seglar vi i grupp, bara dagtid och vi sneglar misstänksamt på snabba motorbåtar som kommer nära. Rune på "Stormfågel" hörde piratvarningar på radion upprepade gånger. De gäller i första hand kommersiella skepp men även segelbåtar ska vara försiktiga. Båda våra pilotböcker för området ger goda råd för hur vi ska bete oss om båtar närmar sig på ett hotande sätt. Första rådet är "Do not panic". Andra råd är "öka farten, kalla på radion, skjut ej tillbaka om förföljare öppnar eld och var vänlig och hjälpsam om båten blir bordad - liv är värda mer än ägodelar." Långt ner i texten står att piratöverfall på segelbåtar är ovanliga. Förmodligen bidrar långseglarna själva till att ryktet om pirater vida överträffar verkligheten. Många fiskare ser ut som någon ur en piratfilm. Fiskebåtar som kommer nära vill kanske bara be om medicin, sprit eller cigaretter. Vi tittade extra noga på en av de stora tankerbåtarna som vi oupphörligt möter i Malackasundet. Hur män med automatgevär kan ta sig uppför en slät tio meter hög båtsida är för oss en gåta. Kanske någon sorts änterkrokar kan fungera om kastaren är extremt skicklig, men ryktet säger att "insiders" på skeppen slänger ut linor. Och kanske kan "insider" teorin förklara varför piraterna ofta lyckas välja skepp med stora avlöningskassor ombord.

Pirater, sjörövare, fribrytare, buckanjärer eller korsarer har de kallats genom tiderna. Ordet pirat kommer från den antika grekiskans "peirates" som betyder "äventyrare som angriper sjöfarten". Yrket har funnits så länge båtar har plöjt hav. I Odysseus resor nämns piratdåd som en väletablerad verksamhet. Den unge Julius Caesar fångades av pirater men släpptes mot en summa av 50 "talents". Mest kända europeiska pirater under 800- och 1000- talen var vikingarna, som seglade österut till Ryssland och söderut längs engelska kanalen till Spanien. På 1400- och 1500-talen fruktade mången sjöman de nordafrikanska korsarerna som attackerade fartyg så lång bort som vid Island. Men först på sent 1600- tal föddes de klassiska piraterna av idag. Många av dem började sin bana som vanliga laglydiga sjömän. Under krig fick duktiga kaptener, av sin kung så kallade "kaparbrev", som gav tillåtelse att plundra fiendeskepp. Noggranna bestämmelser reglerade kaparna. Efter krigens slut kunde det vara svårt att avsluta en så inkomstbringande verksamhet. Skillnaden mellan en kapare och en sjörövare var egentligen bara ett papper. Bilden av en stark solbränd vacker man, som med svärd i hand svingar sig ombord på sitt skepp, har vi sett på film eller läst om i äventyrsböcker. Ofta enleverande en skönlockig Venus. Namn som Kapten Kidd, Kapten Blood, Svartskägg och Long John Silver klingar av spänning och äventyr. Piratslagsmål, blod och död skildrades vackert och underhållande. Myten om romantiska piratdåd har vi burit med oss i hundratals år. Rasmus och Jens har en stor svart flagga med döskalle och korslagda benknotor ombord på Ariel, som de ofta hissade när de var yngre. 2000-talets pirater har inte det minsta likhet med de underhållande filmhjältarna. Vi seglar genom Malackasundet så fort vi kan, med vår dåliga lilla passadvindgenua.

Birgitta Boye-Freudenthal


arielfyra@hotmail.com

Webskötaren

Indexsidan

Nästa resebrev